Financiële planning

Een financieel planner houdt zich bezig met financiële planning: het in kaart brengen van je financiële situatie en het plannen van jouw financiële toekomst door middel van een analyse van je inkomen, uitgaven en vermogen. Wensen en ambities worden doorgenomen en op een tijdlijn geplaatst om zo uiteindelijk tot een financieel plan te komen. Hiermee creëer je overzicht wat er nodig is om je wensen en ambities te realiseren en ben je beter op je financiële toekomst voorbereid.

Alle persoonlijke omstandigheden worden in dit plan betrokken: woon je samen? Is er sprake van een eerdere partner die recht heeft op een deel van het pensioen? Kan je een erfenis verwachten? Wanneer gaan de kinderen studeren? Welke rechten bouw je op binnen de sociale zekerheid? Wat is het risico op arbeidsongeschiktheid? Etc. Dit worden ook wel de life changing events genoemd: relatie, kinderen, overlijden, werk, vermogensopbouw, pensioen, woning(en) en eventueel de onderneming.

Een schets van een financiële levensloop blijft een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zodat je weet waar mogelijke risico’s zitten, wat er al goed geregeld is en wat bijgestuurd moet worden.

Samengevat geeft een financieel plan inzicht in de ontwikkeling van inkomen, uitgaven en vermogen en helpt het risico’s te beheersen. Voor het maken van een financieel plan hanteren we een vast uurtarief.

Meer weten? Neem dan contact op met ons.

Heb je vragen of wil je meer weten over De Groene Hypotheekadviseurs? Neem dan contact met ons op.