CPO-projecten

De afkorting CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In de praktijk betekent dat dat een groep particuliere personen gezamenlijk (meestal in de vorm van een Vereniging) een nieuwbouwproject of een renovatieproject van een bestaand gebouw start. Het doel is om zelf zoveel mogelijk betrokken te zijn bij het ontwikkelen van de woning, zodat deze qua opzet en inrichting heel goed aansluit bij de eigen wensen. Door dit gezamenlijk met anderen te doen, ontstaat er ook een extra sociale gebondenheid. Deelnemers aan een CPO-project krijgen dus al in een vroegtijdig stadium ‘hart voor hun woning en de woonomgeving’.

De Groene Hypotheekadviseurs is al sinds de oprichting in 2000 betrokken bij dergelijke projecten. We hebben dus heel veel ervaring en kennis opgebouwd, die we graag inzetten om het hypotheekadvies voor de aankoop van een CPO-woning zo passend mogelijk te maken.

Bij de financiering van een CPO-woning geldt naast de ‘gewone’ regels die een bank hanteert in de beoordeling van jouw aanvraag een aantal extra criteria. Omdat we exact op de hoogte zijn van het beleid dat banken hanteren bij een hypotheekaanvraag voor een CPO-woning kunnen we je vanaf de eerste kennismaking precies vertellen waar in het bijzonder op gelet moet worden. Dus geen verrassingen tijdens het advies- en aanvraag proces! En dat voorkomt tegenvallers en stress.

Als je interesse hebt voor het aankopen van een CPO-woning willen we je graag van dienst zijn met een vrijblijvend advies. Neem in dat geval contact op met één van onze adviseurs. We bekijken graag met je de mogelijkheden.

Heb je vragen of wil je meer weten over De Groene Hypotheekadviseurs? Neem dan contact met ons op.