Maak je huis duurzamer! Extra lenen voor energiebesparende maatregelen

Maak je huis duurzamer! Extra lenen voor energiebesparende maatregelen
maart 14, 2018 Marco Kempenk

Waarom gebruikt maar 1% van de NHG aanvragen de extra beschikbare ruimte van 6% voor het meefinancieren van energiebesparende maatregelen? De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weet het antwoord!

Dit voorjaar heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties middels een brief aan de Tweede Kamer een antwoord gegeven over hoe het kan dat slechts bij 1% van de NHG hypotheken gebruik wordt gemaakt van de extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen. Minister Ollongren geeft aan dat het voor de verduurzamingsopgave die in het regeerakkoord is geformuleerd, het van belang is dat huishoudens tijdens de aanvraag van een hypotheek goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden om te verduurzamen. Daarnaast is het van belang dat hypotheekverstrekkers en adviseurs de mogelijkheden onderzoeken om ook de huidige eigenaar-bewoners te motiveren om te verduurzamen. Bij de Groene Hypotheekadviseurs kunnen we jou uiteraard veel meer vertellen wat er op het gebied van verduurzaming in combinatie met je hypotheek allemaal mogelijk is. Wil je meer weten? Neem  dan contact op!

Lees hier meer over de brief van de minister.