Een huis kopen met of zonder voorbehoud financiering

Een huis kopen met of zonder voorbehoud financiering
maart 14, 2018 Marco Kempenk

De huizenmarkt in vooral de grote steden is op dit moment behoorlijk overspannen. De vraag is groot, het aanbod klein(er) en om een huis te bemachtigen moet je inmiddels behoorlijk overbieden. Een manier om een huis te bemachtigen terwijl je minder overbiedt dan je concurrent-huizenkopers, is door te bieden zonder een voorbehoud financiering. Maar wat houdt dit precies in en wat zijn de risico´s? En zijn er situaties waarin het wel verstandig is om te doen?

Wanneer je een huis koopt, tekenen jij en de verkoper een voorlopig koopcontract of voorlopige koopovereenkomst. Weetje: het woord voorlopig is wat misleidend, dit is gewoon het koopcontract. Je hebt drie dagen te tijd om zonder opgaaf van redenen van de koop af te zien en dus het koopcontract te ontbinden, daarna is het bindend. In dit koopcontract worden meestal voorbehouden opgenomen; een voorbehoud financiering, vaak ook een voorbehoud bouwkundige keuring en eventueel andere voorbehouden die je samen met de verkoper afspreekt.

Een voorbehoud financiering houdt in dat wanneer het je als koper niet lukt om binnen een afgesproken termijn een hypotheek te krijgen bij een bank, de koop van het huis niet doorgaat – zonder dat je hier als koper kosten voor maakt. Je moet wel aan kunnen tonen dat banken je hebben afgewezen voor een hypotheek. De termijn om je financiering te regelen is meestal 6 tot 8 weken, de precieze termijn spreek je samen met de verkoper af en wordt vastgelegd in het koopcontract. Na deze termijn is het voorbehoud financiering vervallen.

Over het algemeen is de hypotheek na deze termijn rond en weet je dat de koop doorgaat; òf je hebt van meerdere banken afwijzingen ontvangen en weet dat het er niet inzit om voor de woning een hypotheek te krijgen. Wanneer je nadat het voorbehoud financiering is vervallen toch van de koop afziet,  betaal je 10% van de aankoopprijs van de woning aan de verkopende partij.

Ben je nog bezig met het regelen van je hypotheek, loop je op dit moment een risico. Want stel dat het toch niet lukt om je hypotheek rond te krijgen…

Dit gebeurt in de praktijk praktisch nooit. Wanneer je een huis koopt met voorbehoud financiering en het is bij aflopen voorbehoud nog niet gelukt de hypotheek rond te krijgen, dan kun je samen met je hypotheekadviseur goed inschatten of het veilig is om door te gaan met het verkrijgen van een hypotheek of dat je beter gebruik kunt maken van het voorbehoud.  Een andere optie is om te kijken of het voorbehoud verlengd kan worden.

Wat tegenwoordig vaker voorkomt is dat mensen een huis kopen zonder het voorbehoud financiering in het koopcontract op te nemen. Dit is voor de verkopende partij een gunstige situatie. Hij kan er vanuit gaan dat het de koper lukt om het huis te financieren. Lukt het in het slechtste geval niet, dan ontvangt de verkoper in ieder geval 10% van de verkoopprijs. Geen risico dus voor de verkoper. Dit betekent hij geneigd kan zijn het huis aan iemand te verkopen die zonder voorbehoud financiering biedt, ook al is dit bod lager dan een bod waarbij met voorbehoud financiering geboden wordt. In de inmiddels overspannen markt in de grote steden kan bieden zonder voorbehoud financiering dus een manier zijn om toch je droomhuis te bemachtigen.

Maar stel dat het in deze situatie de koper om wat voor reden dan ook niet lukt om de financiering rond te krijgen na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst, dan betaalt hij direct 10% van de aankoopsom aan de verkoper, ook al weet de koper al na een week dat het hem niet gaat lukken om de financiering rond te krijgen.

Met het risico van een flinke som geld moeten betalen in je achterhoofd, kun je natuurlijk besluiten om toch te kopen zonder voorbehoud financiering om zo andere kopers voor te zijn. Als je bijvoorbeeld over veel eigen geld beschikt. Of ouders hebt die makkelijk een gat kunnen dichten mocht dan nodig zijn. Of een vast contract en een huis kopen ruim onder je maximale hypotheek. Of…. Maar weet dat er altijd factoren kunnen zijn die je niet had voorzien (BKR registratie, woning met hoge erfpacht etc.), waardoor de benodigde hypotheek toch niet mogelijk blijkt. En dan baal je!

Wil je toch bieden zonder voorbehoud financiering neem dan van tevoren in ieder geval contact op met een hypotheekadviseur, die samen met jou kan kijken of dit verstandig is en je op het risico wijst.